Interactie+ Module

De Interactie+ module is interessant voor jou als je meer mogelijkheden wenst om feedback toe te wijzen aan specifieke teams/afdelingen,  om feedback in groter detail te behandelen, om waar nodig klantgegevens te corrigeren of completeren en om de opvolging van feedback nauwkeurig te kunnen monitoren in het dashboard. Ook biedt deze module uitkomst indien je meerdere vormen van klantinteractie, op een overzichtelijke wijze (al of niet met behulp van autorisaties), wilt onderbrengen binnen het dashboard. Het is als het ware een schil met extra funtionaliteiten die aan de standaard Interactie module wordt toegevoegd.

CallCenter Module

Klanten kunnen met behulp van deze module ook tijdens een persoonlijk contactmoment (face-to-face of telefonisch) worden gevraagd om feedback. Deze feedback wordt door de betreffende medewerker van je organsatie (Call-agent, Account Manager etc.) rechtstreeks binnen Expoints platform ingegeven en automatisch gekoppeld aan alle achterliggende persoonsgebonden details, als ook details inzake de betreffende klantervaring. Hiertoe zijn in een eerder stadium de betreffende klantgegevens, door middels van bestandsuitwisseling, reeds toegevoegd aan het Expoints platform.

Het betreft dus geen losstaand kanaal, maar vormt een integraal onderdeel van het Expoints-platform. De feedback wordt verwerkt en inzichtelijk gemaakt binnen dezelfdedashboard omgeving als waarbinnen de actief gevraagde feedback zich bevindt. 

Call Center Module

Portal Module

Een klant kan met behulp van deze module ook via een willekeurige website zijn feedback geven. Een e-mailadres is in dit geval dus niet nodig. Ook is het de klant die zelf het initiatief neemt om feedback te geven (geen uitnodiging). Wel is het uiteraard mogelijk om klanten actief te wijzen op de mogelijkheid om via de betreffende website feedback te geven, bijvoorbeeld middels banners, flyers of brieven. Een link op een website leidt de klant (of prospect) naar de inlogpagina van ons feedbackportaal. Wordt hier de juiste code ingegeven (of handeling verricht) dan opent zich een specifiek feedback gedeelte van de Expoints website.

De Website module betreft geen losstaand kanaal, maar het maakt integraal onderdeel uit van het Expoints platform. De feedback wordt verwerkt en inzichtelijk gemaakt binnen dezelfde rapportageset als waarbinnen de actief gevraagde feedback zich bevindt.

 

 

Website Module