De customer journey(s) gebruiken we als vertrekpunt bij de bepaling van de momenten waarop we je klanten om feedback vragen. Als we samen de juiste momenten hebben bepaald en de relevante klantgroep(en) eenduidig hebben gedefinieerd, is het zaak om te komen tot een coherente set aan vragen. Less is more, dus ons gezamenlijk doel is een beknopte vragenset die binnen 2 a 3 minuten is ingevuld. Door de flexibele opzet van ons platform en het werken met condities, zorgen we er voor dat iedere klantgroep enkel de voor hen relevante vragen krijgt voorgelegd.

Ons streven is zo kort mogelijk op een relevante klantervaring om feedback te vragen. Idealiter is dat nog dezelfde dag, of de ochtend daarop volgend. Immers, dan heeft de klant zijn ervaring nog helder op het netvlies staan en is hij in staat ons te voorzien van de gewenste detailinformatie. In de communicatie met je klant, zakelijk of particulier, sluiten we uiteraard naadloos aan op je bestaande beeld- en vormtaal (huisstijl).

Op basis van de actualiteit kunnen aan de gedefinieerde vragenset altijd tijdelijke vragen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld om een bepaald onderwerp te verdiepen, of om de mening van de klant te polsen over een voorgenomen nieuwe ontwikkeling.

 

Klantfeedback