Met onze Webreview module stellen we ook je in staat klantreviews te genereren. We richten een en ander zo in dat we deze reviews eenvoudig op zowel je eigen website, als ook op onze reviewsite kunnen tonen. Hiermee voeden we Google, die de reviews vertaalt in een “rating” (gele sterren bij het zoekresultaat).

Stap 1, Genereren van reviews.

Om te beginnen moeten we er samen voor zorgen dat we de beschikking krijgen over reviews. Dit doen we enerzijds door de klant actief, na afronding van ieder feedbacktraject, te vragen om een review te schrijven en anderzijds door (reactief) klanten op je eigen site en op onze reviewsite deze mogelijkheid te bieden.

We gaan dus een aantal wijzigingen doorvoeren in de bestaande feedbackprocessen en we voegen een nieuw feedbackproces toe.

Aanpassing bestaande feedbackprocessen.

Laten we beginnen met de noodzakelijke wijzigingen in de bestaande feedbackprocessen. Aan het einde van iedere vragenset voegen we één vraag toe, te weten: “wil je je ervaring delen op de site van…?”. Zegt de klant ja, dan opent zich een extra pagina waarop de klant een aantal zaken dient in te vullen. Uiteindelijk moet iedere review (vanuit Google-perspectief, maar daarover zo meer) worden opgebouwd uit de volgende gegevens:

  1.     Review-ID
  2.     Naam van klant / anoniem
  3.     Score in woord (slecht/goed/uitst. etc.)
  4.     Score in sterretjes (1 t/m 5)
  5.     Score in cijfers + max-/minimale score
  6.     Review titel
  7.     Review tekst
  8.     Datum
 

Ontwikkeling nieuw feedbackproces.

We gaan klanten ook de mogelijkheid bieden om via je website en via onze site een review te schrijven. Hiertoe richten we tevens een portalomgeving in, zodat de klant met één klik op je site de Expoints reviewomgeving kan openen. Dit is dezelfde webpagina die we toevoegen aan de bestaande feedbackprocessen, maar dan uiteraard zonder de voorafgaande vragen.

Aanpassing dashboard / rapportageomgeving.

De reviews worden niet zomaar getoond. Alvorens we ze “live” zetten worden eerst kritisch door een onafhankelijke partij getoetst (wederom een eis van Google). Die onafhankelijke partij zijn wij (Expoints). Wij doorlopen alle reviews en keuren deze goed of af. Reviews worden enkel afgekeurd indien ze schuttingtaal bevatten, of indien er mensen met naam en toenaam worden genoemd. Het gegeven cijfer is dus nadrukkelijk geen selectiecriterium.

Stap 2, Aanpassing van je website.

Reviews genereren is stap 1, stap 2 is uiteraard om deze zichtbaar te maken op jouw website. Alvorens na te denken over de vormgeving hiervan is het goed eerst stil te staan bij de inrichting van je site.

Google hecht veel belang aan reviews, echter dit mogen geen generieke reviews zijn over de organisatie als geheel. Een review moet altijd gaan over één specifiek product of één specifieke dienst (eventueel één specifieke vestiging). Dit maakt het noodzakelijk de site zo in te richten dat reviews ook logisch kunnen worden gekoppeld aan een specifieke product- of dienstenpagina.

Weergave van de reviews.

Je krijgt vanuit Expoints de beschikking over één of meerdere Widgets, die je kan plaatsen op de homepage en de achterliggende product- en dienstenpagina’s. Een Widget is een kleine standaard applicatie, die wordt opgemaakt in de look & feel van je website. Deze specifieke Widget herbergt de volgende zaken. Ten eerste geeft het een samenvatting van alle beschikbare reviews: een totaaltelling en een gemiddelde score uitgedrukt in een woord, een cijfer en een sterrenrating. Ten tweede bevat het een link naar een pagina waarop men zelf een review kan schrijven. Tot slot kan worden doorgeklikt naar onderliggende Expoints pagina’s waarop alle afzonderlijke reviews kunnen worden bekeken.

Daarnaast is het natuurlijk wenselijk om ook op je eigen site onderliggende reviewpagina’s per product / dienst (of vestiging) in te richten. De vormgeving hiervan is geheel aan jou, al staan we je natuurlijk graag bij met raad en daad op basis van best practices vanuit onze klanten en onze marktkennis.

Data uitwisseling.

De voeding van je eigen reviewpagina’s realiseren we met behulp van webservices. In lijn met de wijze waarop we nu klantgegevens uitwisselen om feedback te kunnen vragen, richten we een geautomatiseerd proces in waarmee we je (met een vaste periodiek) alle data teruggeven die je nodig hebt om reviews op je eigen website te kunnen tonen.

Stap 3, Inrichting Expoints reviewsite.

Parrallel aan de inrichting van je eigen website richten we tevens per product / dienst (of vestiging) een reviewpagina voor je in op onze Expoints reviewsite. Dit om het onafhankelijke karakter van de reviews te onderstrepen. Dit vergroot natuurlijk de waarde die (potentiele) klanten toekennen aan deze reviews. Daarnaast richten we ons hiermee in op een toekomst waarin ook Google (naar alle waarschijnlijkheid) gaat eisen dat reviews worden gefaciliteerd door een “trusted third party”.

In lijn met de Widget die we je beschikbaar hebben gesteld voor je eigen site, plaatsen we tevens een Widget op onze Expoints reviewsite zodat (potentiele) klanten ook hier een review kunnen schrijven.

Stap 4, Google ratings.

Eigenlijk betreft dit geen losse stap, maar is het veel meer een resultante van alle ontwikkelingen die we eerder hebben gerealiseerd.

Google is zonder twijfel de meest gebruikte zoekmachine ter wereld. Wil je als organisatie in een zoekopdracht via Google ten eerste “vindbaar” en ten tweede ook “aantrekkelijk” zijn, dan is het noodzakelijk om je site slim in te richten. Een belangrijk wapen hierin zijn reviews.

Inzake de organische vindbaarheid heeft Google laten weten dat (de beschikbaarheid van onafhankelijke) reviews steeds zwaarder gaan meewegen in de ranking van haar zoekresultaten. Ofwel, de kans is groot dat je met reviews een hogere positie in de weergegeven zoekresultaten weet te verwerven dan het geval is zonder reviews.

Daarnaast kunnen er in het zoekresultaat van Google korte tekstblokken worden weergegeven, ook wel Rich snippets genoemd. Hierin kan bijvoorbeeld kort worden aangegeven wat een organisatie doet, maar kan ook melding worden gemaakt van het aantal beschikbare reviews over deze organisatie en het gemiddelde cijfer wat wordt gescoord. Dit laatste wordt ook wel de Google-rating genoemd en is gemakkelijk te herkennen aan een gele sterrenrating die aan deze informatie wordt toegevoegd.

 

 

Medewerkersfeedback